Signalflag

Signalflagene har hver deres betydning, men de kan også bruges som udsmykning. Signalflag er gode at have med ombord, så du kan kommunikere med andre skibe. Dykkerflaget signalerer for eksempel, at du har en dykker i vandet, så andre både bliver opmærksom på, at de skal sejle langsomt forbi. Der findes et flag til, hvis en mand ryger over bord, eller hvis du laster, losser eller transporterer farligt gods. Hvert flag er markeret med et bogstav eller tal, som er af international forståelse. Du kan her vælge mellem enkelte flag, der både kan være signalflag eller flag til udsmykning, små pakker med syv signalflag eller store pakker med 40 signalflag.