Signalflag til både

Signalflagene har hver deres betydning, men de kan også bruges som udsmykning. Maritime signalflag er gode at have med ombord, så du kan kommunikere med andre skibe ved manglende radiokontakt. Dykkerflaget signalerer for eksempel, at du har en dykker i vandet, så andre både bliver opmærksom på, at de skal sejle langsomt forbi.

Der findes et signalflag til, hvis en mand ryger over bord, eller hvis du laster, losser eller transporterer farligt gods. Hvert signalflag er markeret med et bogstav eller tal, som er af global forståelse. Du kan dermed med sindsro benytte vores flag som internationale signalflag. Du kan vælge mellem enkelte flag, der både kan være signalflag eller flag til udsmykning, små pakker med syv signalflag eller store pakker med 40 signalflag.

Betydning af signalflag

Herunder kan du se en oversigt over de forskellige signalflags betydning. Vi har desuden samlet en række praktiske bogstavskombinationer som er gode at huske. Husk at de har forskellig betydning når de bruges i forskellige kombinationer, men international betydning er altid den samme som den danske. Nedenstående oversigt viser betydningen af civile signalflag (militær betydning er i nogle tilfælde anderledes):

A - Jeg har dykker ude. Hold godt klar og med langsom fart.
B - Jeg laster/losser/transporterer farligt gods.
C - Ja (bekræftende).
D - Hold klar af mig, jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
E - Jeg drejer til styrbord.
F - Jeg er ikke manøvredygtig, sæt Dem i forbindelse med mig.
G - Jeg ønsker lods.
H - Jeg har lods om bord.
I - Jeg drejer til bagbord.
J - Jeg er i brand og har farligt gods om bord, hold godt klar af mig.
K - Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem.
L - Til søs: Stop Deres skib øjeblikkeligt.
L - I havn: I karantæne pga alvorlig sygdom ombord.
M - Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet.
N - Broflag = Nej (benægtende).
O - Mand over bord!
P - Skibet skal sejle, alle mand om bord (Blå Peter).
Q - Mit skib er smittefrit, jeg anmoder om frit samkvem med land.
R - I havn: Vagtskib
R - Til søs: Klar til at komme på siden af et andet skib.
S - Min maskine går bak.
T - Hold klar af mig.
U - De stævner mod fare.
V - Jeg behøver hjælp.
W - Jeg behøver lægehjælp.
X - Afbryd Deres forehavende og vær opmærksom på mine signaler.
Y - Jeg driver for mit anker.
Z - Jeg ønsker slæbebåd.
N og C - Jeg er i nød og behøver øjeblikkelig hjælp (Mayday-signalflag).

Internationale signalflag i kombinationer

AC – Jeg forlader mit fartøj.
AN – Jeg har brug for en læge.
BR – Jeg har brug for en helikopter.
CD – Jeg har brug for øjeblikkelig hjælp.
DV – Jeg driver.
EF – SOS/MAYDAY er annulleret.
FA – Vil du give mig min position?
GW – Mand over bord. Hjælp med opsamling.
JL – Du risikerer at gå på grund.
LO – Jeg er ikke i min rigtige position.
NC – Jeg er i nød og har brug for øjeblikkelig assistance.
PD – Dine navigationslys er ikke synlige.
PP – Hold dig godt fri af mig.
QD – Jeg sejler fremad.
QQ – Jeg kræver helbredsgodkendelse.
QT – Jeg sejler bagud.
QU – Ankring er forbudt.
QX – Jeg anmoder om tilladelse til at opankre.
RU – Hold dig fri af mig: Jeg manøvrerer med besvær.
SÅ – Du bør stoppe dit fartøj øjeblikkeligt.
UM – Havnen er lukket for trafik.
OP – Tilladelse til at komme ind i havnen anmodes omgående. Jeg har en nødsituation.
YU – Jeg vil kommunikere ved hjælp af den internationale signalkode.

Signalflag sættes ofte op ved hjælp af en dobbelt line, med toppunkt i sallinghornet, som fastholdes med en lineholder på masten. Signalflaget kan også sættes på Dip, hvor det sættes cirka 1/3 af faldets længde fra toppen, således at det er synligt at det er klar til at blive sat Close Up.

Kilde: WikipediaQuadibloc

Oversigt over signalflag til både og deres betydning