AIS-modtager til både

Når du sejler, er det vigtigt at du kan holde dig informeret om trafikken omkring dig, så du undgår at komme for tæt på andre fartøjer. Ved hjælp af en AIS-modtager opfanger du AIS-data som udsendes af erhvervsfartøjer og lystbåde omkring dig. På fartøjer over 300 bruttotons, fiskerbåde og passagerskibe skal der altid være installeret en AIS klasse A. Så disse skibe vil du altid kunne se. På lystbåde anvendes AIS klasse B, men her er brug af AIS er frivillig. Så du kan derfor ikke være sikker på, at alle lystbåde har AIS installeret. Men heldigvis er en klasse B AIS billigere end en klasse A. Det gør det billigt, at få samme sikkerhed som større skibe på din lystbåd.

Når du modtager AIS-data, vil du bl.a. kunne se andre fartøjers kurs og fart på din kortplotter - eller på en computer eller tablet, hvor der er installeret søkort. Du vil også kunne se data som fartøjets navn og kaldesignal, som du kan bruge i en nødsituation. Derudover vil du kunne aflæse informationer om bådens destination og forventet ankomsttid. Så øg sikkerheden nu og begynd at modtage data med en af AIS-modtagerne herunder! Køb online allerede i dag.