EPIRB og MOB til både

I tilfælde af havari eller i en ”mand over bord” situation, er det livsvigtig at kunne alarmere redningstjenesten hurtigst muligt. I områder uden radio- eller telefonsignal kan EPIRB og MOB nødsendere vise sig at være din bedste investering nogensinde. Tjek udvalget af nødsendere herunder, og bestil i dag. En nødsender til båden virker ved, at den sender signal til en satellit, som videresender signalet til redningstjenesten. Når redningstjenesten modtager nødsignalet, kan redningsindsatsen gå i gang. Nødsenderne er lette at anvende, og virker globalt. Det betyder, at nødsenderen kan bruges over hele kloden, og du derfor er sikret overalt.

Hvad er forskellen på EPIRB og MOB? EPIRB udsender et signal til redningstjenesten, som derved kan spore din position ved hjælp af satellit eller GPS. En MOB aktiveres ved mand over bord. En MOB sender signal til båden, som derved kan lokalisere den uheldige sejler i vandet. Nødsenderne virker grundlæggende ens, men alligevel er der forskelle. Du skal særligt være opmærksom på aktiveringen. Den sker enten manuelt ved tryk på en knap, eller automatisk ved kontakt med vand. Enheder med indbygget GPS, går det muligt at fastslå positionen endnu mere nøjagtigt. Tjek udvalget, og bestil online i dag.