• GRATIS FRAGT

  ved ordrer over 850,-

 • HURTIG LEVERING

  1-3 hverdage med gls

 • 30 DAGES RETURRET

  fuld returret - uden spørgsmål

 • NEM BETALING

  Kort, MobilePay, EAN eller faktura

GUIDE: Love og regler på en båd

Som ejer af en båd er du forpligtet til at overholde de gældende regler, der har til formål at beskytte både dig selv og andre sejlende på havet. Der er forskellige regelsæt, som henvender sig til forskellige typer af både og fritidsfartøjer.

Du skal altid tage udgangspunkt i de regler, som passer til din båd. Det er dit ansvar som bådejer at gøre dig bekendt med regler, procedurer og sikkerhedsforbehold. Herunder finder du en guide, der sætter dig ind i alle love og regler på en båd.

– Skrevet i samarbejde med Daniel fra Vandklar.dk, der bla. skriver om havfruehaler

Krav om kørekort til speedbåd

For at kunne styre en speedbåd på lovlig vis, skal du have et specifikt kørekort til bådtypen, hvis den:

 • Måler mellem 4-15 meter i længden
 • Er planende
 • Har en fremdrift i kW, der er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3.

At en båd er planende vil sige, at båden ikke har en egentlig køl, eller at det er et fartøj, hvor skroget ved en bestemt hastighed bliver løftet op af vandet. I forhold til størrelsesforholdet på din båd og dens motor kan du finde skema på Søfartsstyrelsens hjemmeside, der nemt og effektivt giver dig indblik i, om du skal have kørekort til din speedbåd. Som udgangspunkt gælder det, at hvis din motor er på 58hk eller derover, skal du være i besiddelse af kørekort for at må styre den. Det tager 1 dag at få certifikat til speedbåd.

Særlige regler vedrørende fritidssejlads 

I Danmark kan du sejle uden krav om bevis eller tilladelse, når din båd er under 15 meter i længden. Dette betyder dog ikke, at der ikke er regler, som du har pligt til at følge. I denne forbindelse skal du forholde dig til regler om færdslen på havet, hensynet til andre både, erstatning og ansvar. 

Ansvarspligt

Det er dig som fører af båden, der bærer ansvaret for sejladsen og sikkerheden for dig selv og eventuelle medpassagerer. Skulle der ske en ulykke, kan ejeren eller fører af båden blive holdt ansvarlig og blive tilkendt erstatningspligt. 

Alene det at udvise dårligt sømandskab kan i sidste ende blive en lovovertrædelse, når det resulterer i uheld. De maritime regler for god sejlads tages meget alvorligt, og derfor skal du gøre dig bekendt med, hvad god skik på vandet er, før du drager ud i din båd. 

Krav om VHF certificat for at må administrere radioen i båden

Det er et krav fra Søfartsstyrelsens side, at du skal have certifikat for at må bruge radio på båd. Det er tilladt at montere en radio uden certifikat (men i denne situation må du ikke tænde den). Alle kan få certifikat til VHF radio. Du skal som minimum være fyldt 16 år for at kunne bestå SRC-prøven hos Søfartsstyrelsen. 

Når først du har fået dit certifikat, vil det gælde resten af livet. Du skal kunne fremvise dokumentation for bestået SRC-prøve. Mister du dit certifikat, eller bliver det ødelagt, skal du betale et mindre gebyr for at få udstedt et nyt.

Krav om redningsvest til alle ombord på fartøjet

Siden år 1992 har det været lovpligtigt at være i besiddelse af redningsveste på båden, der passer til besætningen. Det vil sige, at er der 2 voksne og 2 børn på båden, skal der således være 4 redningsveste i alt, hvoraf de 2 skal være i voksenstørrelse og de andre 2 i børnestørrelser.

Der findes forskellige typer af redningsveste på markedet. De største forskelle handler om design og funktion. Der findes fastvestene (dem med høje kraver) og de oppustelige veste. Sørg for at være omhyggelig i forhold til størrelserne, når der vælges redningsveste til børn. Er vesten for stor, risikerer barnet at falde ud.

Det anbefales, at du vælger redningsveste i de mest iøjnefaldende farver såsom orange, gul eller rød. Vælg gerne de selvlysende udgaver.

>> Læs mere i vores guide til køb af redningsvest her

Brug af lanterner og lygter 

Som udgangspunkt gælder det, at din båd altid skal kunne ses af andre på havet. Fra solnedgang til solopgang samt i vejrforhold med nedsat sigtbarhed skal der bruges tændte lanterner. Der er særlige regler, som skibslys er omfattet af. Der kan være forskel på de danske og de udenlandske regler, og derfor skal du orientere dig om valg af type af skibslys, før du sejler ud på et bestemt farvand. 

Det er dit ansvar som fører af båden, at lanterne er monteret korrekt, og at de er af en godkendt type. Det er vigtigt, at skibslys monteres helt korrekt, så de lyser i de nøjagtige vinkler. 

Søvejsreglerne – Kend til de grundlæggende regler for sejlads 

Mens en række regler er fastlagt ved lov, er der også regler, der har karakter af at være maritim, god skik. Disse regler er baseret på COLREGS (der er de internationale regler, som alle fritidssejlende skal benytte sig af for at undgå kollisioner på havet).

 • Hold ordentligt udkig. Med ”ordentligt” menes der både øjne og ører. Du skal altid være opmærksom på dine omgivelser på havet. 
 • Hold hastigheden på et fornuftigt niveau. Du skal altid styre din båd i henhold til situationen. Sejl aldrig hurtigere, end at du har fuld kontrol over din båd. 
 • Vær ekstra varsom med andre både i nærheden. Når du spotter andre både omkring dig, skal du være ekstra opmærksom og altid foretage vurderinger i forhold til risiko for sammenstød. 
 • Sørg for god plads, hvis du overhaler en anden båd. Det er dit ansvar at sikre god plads til den båd, som du vil overhale.
 • Sejlbåde skal holde god afstand til visse andre både. Det er maritim kutyme og god skik, at du med en sejlbåd skal holde god afstand til 1) både der ikke er under kommando, 2) både der er i gang med fiskeri, 3) både der har lille eller dårlig manøvreplads. 
 • Hold dig tættest muligt på vandkanten når du passerer en kanal

Maritime regler i forhold til at vige

Det er umuligt at undgå, at 2 både nærmer sig hinanden på havet. I disse situationer er det vigtigt at kende til de maritime regler for, hvem der har pligt til at vige for hvem. Det er vindretningen, der er med til at bestemme, hvem der skal vige. 

Sejlbåden, der har vinden på styrbord siden, er den båd, der skal give plads. Sagt på sejlersprog hedder denne regel ”styrbord halse giver plads til bagbord halse”. Styrbord er den vestre side, når du står foran en båd og kigger på den. 

Skulle det ske, at 2 både nærmer sig hinanden, og at de begge får vind fra samme side, hedder reglen ”luv giver plads til læ siden”. Her vil det være den båd, der vender op i vindens retning, der skal give plads til den båd, som ligger i læ.

Regler for vandscooter, jetski, speedbåd og lignede fartøjer 

Igennem de seneste år er det blevet populært at ”lege på vandet”. Til dette formål er det fartøjer som vandscootere, jetski og speedbåde, der er de mest anvendte i Danmark. Du skal være i besiddelse af et gyldigt vandscooterbevis for at må styre og føre en vandscooter. Du skal være fyldt 16 år for at kunne bestå prøven og få beviset. Dit vandscooterbevis skal medbringes under sejlads.

Som udgangspunkt er det forbudt at befinde dig indenfor 300 meter fra land. Når du sejler indenfor 300 meter fra land, skal den maksimale hastighed være under 5 knob, og det er kun tilladt at sejle alene samt vinkelret i forhold til kystlinjen. Der skal være redningsveste til alle passagerer på vandscooteren.

Søvejsreglerne og de maritime vigepligtsregler gælder for alle fartøjer. Uanset om du kører på vandscooter, jetski eller sejler speedbåd, skal du være bekendt med og følge regler for hastighedsbedømmelse, hensyntagen til andre og vigepligterne. 

Promillegrænse og alkoholbestemmelser 

Der gælder samme promillegrænse på havet, som der gør på land. Den ligger på 0,50, og den er gældende for alle typer af fartøjer, hvor der stilles krav om førerbevis. 

Det vil sige for følgende typer af både:

 • Vandscootere og lignende typer af fartøjer
 • Både, der måler over 15 meter i længden
 • Speedbåd (hvortil der kræves speedbådskørekort).

Det er ikke kun føreren af båden eller fartøjet, der er omfattet af promillegrænsen. Det er også personer, der udfører arbejde på en båd. Derudover gælder reglerne for personer på båden, som skal kunne træde til for at afløse eller udføre sikkerhedsmæssige opgaver (reglerne gælder også udenfor vagttider).

Værd at vide om bestemmelserne for alkohol indtag på fritidsområdet

Selvom der ikke er regler, der fastlægger krav til dig, der sejler fritidsfartøj, kano, kajak eller robåd, er der alligevel bestemmelser, som du har pligt til at følge. På fritidsområdet gælder det, at du ikke må indtage alkohol eller andre rusmidler, der gør dig ude af stand til at styre dit fartøj. 

Pligt til at gøre dig bekendt med glædende lovgivning

Uanset om du er en habil og erfaren sejler, eller om du står overfor at skulle på dine første oplevelser med egen sejlbåd, skal du være bekendt med reglerne på området. I Danmark kan du finde Søfartslovene i Søloven, Sømandslov og Lov Om Skibes Sikkerhed. Det er ikke kun adfærden på vandet, du skal være bekendt med. Det er også din båds indretning samt dine pligter som fører af båden, du skal kende til.

Kilder:
https://boaters.dk/blog/viden-om-sejlads-regler/
http://www.soesport.dk/Sider/Pjecer/Lov-og-ret-p%C3%A5-vandet.aspx
https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/FAQspiritussejlads

Kontakt os
Marineudstyr.dk ApS         +45 79 76 14 18         info @ marineudstyr.dk